„GOJATEL”

Pracownia Archeologiczna Bogdan Kitliński

Chciałbym przedstawić Państwu ofertę nawiązania współpracy w zakresie przeprowadzenia nadzorów i ratowniczych badań archeologicznych na inwestycjach, gdzie według Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (dalej DWKZ) konieczne jest przeprowadzenie tego typu prac. Posiadam wszelkie niezbędne kwalifikacje i wiedzę pozwalającą na przeprowadzenie całego procesu badawczego w sposób sprawny i nieuciążliwy dla inwestora. Skutkuje to uniknięciem kolizji na linii prace archeologiczne – prace ziemne.

W ramach prowadzonych badań współpracuję ze specjalistami z innych dyscyplin naukowych, w tym między innymi z historykami architektury, historykami sztuki, geologami, antropologami, paleozoologami i innymi. Współpraca ta z jednej strony umożliwia przyspieszenie terenowego etapu badań archeologicznych, a z drugiej, pozwala na merytoryczne ich przeprowadzenie, przez co DWKZ nie ma podstaw do zarzucenia inwestorom jakichkolwiek uchybień i w konsekwencji przerwania prac.

Prace wykopaliskowe

Posiadam wieloletnie doświadczenie zarówno w pracy terenowej, jak i w przygotowywaniu odpowiednich dokumentów. Korzystne ceny, wynikające z rzetelnego oszacowania wartości badań archeologicznych i niskich kosztów własnych (brak rozbudowanej administracji biurowej), pozwalają inwestorowi przejść przez „archeologiczny" etap inwestycji bez ponoszenia zbędnych wydatków.

Oferuję:

  • sporządzenie kwerendy archiwalnej obszaru inwestycji,
  • przygotowanie i uzyskanie koniecznych dokumentów umożliwiających rozpoczęcie prac archeologicznych,
  • sporządzenie wymaganych przez DWKZ specjalistycznych konsultacji, opracowań i analiz,
  • przekazanie pozyskanego w trakcie badań materiału zabytkowego do muzeum, na terenach zagrożonych zapewniam nadzór saperski,
  • dostosowanie toku prac archeologicznych do potrzeb inwestycji,
  • otwarcie na sugestie inwestora,
  • niskie ceny.

Wszelkie prace archeologiczne prowadzone są zgodnie z wytycznymi DWKZ.

Kontakt

Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego wszystkich Klientów zainteresowanych współpracą z Pracownią Archeologiczną – „Gojatel”.

„Gojatel” – Pracownia Archeologiczna, Bogdan Kitliński

ul. Strzeszowska 75

55-114 Szewce

tel. 797 932 452

e-mail: gojatel@gmail.com